1 august – Ziua tanchiştilor din Armata Română.

Ziua tanchiştilor

Astăzi, 1 august, la sediul Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Terestre ,,Mihai Viteazul” din Pitești, au fost sărbătoriți 104 de ani de când a luat ființă prima unitate de tancuri din Armata României – Batalionul Carelor de lupte – din Garnizoana Mihai Bravu.

La ceremonia militară organizată cu această ocazie, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Dumitru Bughiu, a transmis un mesaj de apreciere și susținere tanchiștilor argeșeni:

“Pentru seriozitatea cu care vă dedicaţi profesiei vă felicit și vă asigur de toate aprecierea mea și a conducerii Consiliului Județean Argeș. Vă urez să fiţi sănătoşi, alături de cei dragi, să aveți putere de muncă, cât mai multe realizări profesionale şi să duceţi mai departe spiritul de luptători şi speranţa unui viitor sigur. La mulți ani!”

De asemenea, vicepreședintele Adrian Dumitru Bughiu a înmânat comandantului Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Terestre “Mihai Viteazul” Pitești, o instituție simbol a județului Argeș, “Diploma de Excelență” – în semn de recunoaștere a profesionalismului cadrelor militare, instructorilor și comandanților, cu ocazia “Zilei Tanchiștilor”.

Istoricul Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Terestre ,,Mihai Viteazul” din Pitești

Anual, la 1 august armata sărbătorește Ziua Tanchiștilor, tradiția începând de la 1 August 1919 când a fost constituit primul batalion de tancuri sau care de luptă din Armata Română.

Sărbătoarea a fost instituită la 1 august 1919, prin ordin al regelui Ferdinand I, avându-se în vedere faptul că la garnizoana militară din Mihai Bravu (județul Giurgiu) s-a înființat un batalion de “care de asalt”, act ce a marcat apariția armei tancuri în Armata României.

În conformitate cu Instrucţiunea nr. 4000 a Directivei Superioare de Instrucţie şi Învăţământ, la 1 noiembrie 1948, în garnizoana Sibiu, se înfiinţa Şcoala de Ofiţeri Tancuri. Şcoala avea profil tactic, funcţionând cu două secţii: ofiţeri de tancuri şi ofiţeri tehnici de tancuri. Scopul şcolii era de a forma ofiţeri pentru comanda şi instruirea plutonului de tancuri şi iniţierea acestora în lupta companiei.

Pentru realizarea unei baze materiale corespunzătoare, prin ordinul Marelui Stat Major nr. 47410 din 17.08.1949, Şcoala de Ofiţeri de Tancuri din Sibiu a fost mutată în garnizoana Piteşti, în cazarma fostei Şcoli de Ofiţeri de Artilerie “Carol I”, locaţie unde se află şi în prezent.

Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă “Mihai Viteazul” este astfel continuatoarea tradiţiilor vechii Şcoli de Ofiţeri de Tancuri, istoria acestei instituţii consemnând numeroase etape de transformări, reorganizări şi redenumiri, în funcţie de modernizarea organismului militar în ansamblul său.

Astfel, pe 16.04.1952, în conformitate cu ordinul Ministrului Forţelor Armate nr. M 324, Şcoala de Ofiţeri de Tancuri îşi schimbă denumirea în Şcoala Militară de Tancuri, durata de şcolarizare mărindu-se la 3 ani.

La 15.10.1956, şcoala fuzionează cu Şcoala Militară Tehnică de Autotractoare din Bucureşti, sub denumirea de Şcoala Militară de Ofiţeri Tancuri şi Auto, cu sediul în garnizoana Piteşti şi durata de şcolarizare de 3 ani.

La 15.01.1962, în contextul hotărârii înfiinţării şcolilor superioare de ofiţeri, se formează Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri Tancuri şi Auto “Mihai Viteazul” (în baza ordinul Marelui Stat Major nr. CL 002526 din 26.12.1961), cu durata de şcolarizare de 4 ani, iar de la 01.01.1969 îşi schimbă denumirea în Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Tancuri şi Auto “Mihai Viteazul” (prin ordinul Marelui Stat Major nr. CL 01602 / 23.12.1968) şi se revine la durata de şcolarizare de 3 ani.

În septembrie 1987, şcoala fuzionează cu Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri“Basarab I” din garnizoana Piteşti, purtând denumirea de Şcoala Militară de Tancuri şi Auto “Mihai Viteazul” şi pregătind ofiţeri , maiştri militari şi subofiţeri din ambele arme : tancuri şi auto.

De la 01.08.1990, în baza Hotărârii Guvernului României nr. 906 / 01.08.1990) are loc separarea învăţământului celor două arme, în două instituţii distincte: Şcoala Militară de Tancuri “Mihai Viteazul” şi Şcoala Militară de Auto “Basarab I”. Începând cu 22.03.1991, în baza Dispoziţiei Marelui Stat Major nr. S / B3/947 din 18.04.1991, şcoala trece la învăţământ superior pentru ofiţeri, purtând denumirea de Institutul Militar de Tancuri “Mihai Viteazul” şi pregătind ofiţeri , maiştri militari şi subofiţeri în arma tancuri, cu durata de şcolarizare de 4 ani.

La 01.06.1997, Institutul se transformă în Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto “Mihai Viteazul” (în baza ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. M 12/ 21.02.1997).

În baza Dispoziţiei Statului Major Genral nr. B 5/ S 1149 din 14.06.2005, începând cu 01.08.2005, instituţia îşi schimbă denumirea în Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă “Mihai Viteazul”, având în subordine Centrul de Pregătire pentru Blindate Piteşti, Centrul de Pregătire a Infanteriei “Constantin Brâncoveanu” din Făgăraş şi Centrul de Pregătire Montană “Bucegi” dislocat în garnizoana Predeal.

Începând cu 1 seoptembrie 2008, Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” se reorganizează, prin transformarea centrelor de pregătire existente în “Centrul de Instruire pentru Tancuri şi Auto” şi “Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte”, precum şi primirea în subordine a “Centrului de Instruire pentru Operaţii Speciale”.

Ca o recunoaştere a profesionalismului cadrelor militare, instructorilor şi comandanţilor, precum şi a progreselor înregistrate în procesul de învăţământ, Drapelul de luptă al unităţii, ce a fost înmânat instituţiei la 30.12.1954, a fost decorat în două rânduri, cu “Ordinul Steaua Republicii cls. a II-a” (în baza Decretului Consiliului de Stat nr. 502 / 14.12.1972) şi “Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a II-a” (în baza Decretului prezidenţial nr. 126 / 07.05.1997).

Pentru rezultate deosebite obţinute în procesul de formare, specializare şi perfecţionare a instruirii profesionale a personalului militar din Armata României, au fost conferite şcolii:

– la data de 23.04.2007 – FT 312- “Emblema de Onoare a Statului Major al Forţelor Terestre”;

– la data de 30.10.2008 – “Emblema de Onoare a Statului Major General”;

– la data de 02.07.2009 – “Emblema de Onoare a Armatei României”.

Cu prilejul aniversării a 95 de ani de la înfiinţarea armei tancuri, în semn de înaltă apreciere pentru rezultatele deosebite obţinute în procesul de formare, specializare şi instruire a personalului militar, pentru devotamentul şi curajul excepţionale dovedite de militari pe timpul participării la misiuni excepţionale, Preşedintele României a răsplătit meritele Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” Piteşti prin decretul privind conferirea Ordinului “ Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn de pace (Decret nr. 551 / 31.07.20014).

Şcoala a fost vizitată de o serie de delegaţii străine, existând o strânsă cooperare internaţională bazată pe schimb de experienţă. În vara anului 2006 Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare Europeană vizitează şcoala, fiind prezenţi delegaţi şi ataşaţi ai apărării din toate ţările membre, imaginea creată fiind de excepţie.

Deasemenea, odată cu trecerea timpului, instituţia a devenit un simbol al Piteştiului şi Argeşului, participând activ la manifestările prilejuite cu ocazia diferitelor evenimente, desfăşurate în comun cu autorităţile locale, contribuind continuu la promovarea imaginii armatei, acestea fiind amplu mediatizate.

Distribuie articolul